Actief leren met ICT

De wereld van heden en verleden

Wanneer onze kinderen, anno 2016, geboren worden, komen ze vanaf dag 1 in contact met nieuwe informatietechnologieën zoals tablets, smartphones, computers etc…

Deze digitale revolutie, die pakweg 5 jaar geleden in een echte stroomversnelling is gekomen, zorgt ervoor dat onze leerlingen in de toekomst op een andere manier kennis verwerven.

Vroeger kon je niet zonder de leerkracht aan de nodig kennis geraken en was het noodzakelijk om buiten de lessen via de bibliotheek aan de nodige informatie te geraken.

Nu is alles online raadpleegbaar en gebruiken een aantal jongeren sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube om hun kennis naargelang de interesses bij te schaven.

Waar vroeger de kennis diende overgebracht te worden door een docent met een krijtbord, zijn we nu geëvolueerd, of beter, zouden we geëvolueerd moeten zijn naar een leeromgeving waar leerkrachten fungeren als coach. Hierbij moet niet alleen meer gedacht besteed worden aan kennisoverdracht maar eveneens aan vaardigheden om de kennis bij te brengen, dit op een veilige en gestructureerde manier.

 

Al lerend je voorbereiden op de maatschappij van morgen.

Omdat we onze kinderen op een efficiënte manier ‘leren leren’ en omdat we ze er bewust van moeten maken dat er geen wereld is zonder ICT, zowel in het privéleven als op het werk.

Leerlingen die vroeger op school achterstand hadden werden als dommeriken beschouwd, vandaag de dag kunnen we de problemen opsporen en ze de nodige hulpmiddelen aanreiken waardoor ze toch een kans maken, op school, in het privéleven en in een werkomgeving.

Neem nu leerlingen met Dyslexie. De dag van vandaag kunnen we ze ondersteunen dankzij de nodige toepassingen of apps op computer of tablet waardoor lezen en schrijven net een tikkeltje vlotter verloopt.

Een ander voorbeeld is het bezoek aan de bioscoop. Vroeger diende je je ticket ter plaatse te bestellen. Nu kan je dit online doen. Het is de bedoeling dat we onze leerlingen leren om ICT op een veilige manier te gebruiken. Hoe betaal je online? Hoe scherm je alles af?

Wanneer je aan het werk bent kom je rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met ICT. Inventariseren van items is niet meer met behulp van steekkaarten maar met behulp van een computersysteem. Communicatie tussen verschillende diensten kan tegenwoordig niet meer alleen via de telefoon of de klassieke brief die via een bode bezorgd wordt maar via e-mail, Skype, Facetime en dergelijke.

Wat ‘kennisnet’ bedoelt met leren, leven en werken kunt u hieronder terugvinden.

Leren – Draagt ict bij aan de effectiviteit/efficiency van het leren? Helpt het je bij ‘leren leren’? (maken van mindmaps, het in groep praten stimuleren met apps zoals Photospeak en iMovie, …)

Leven – Snap je door (deze toepassing van) ict

beter hoe je ict gebruikt als burger? Ben je mediawijs? Snap je de impact die ict op jou als persoon kan hebben? Maak je veilig gebruik van ict?

Werken – Ben je voorbereid op het benutten van ict-toepassingen in je toekomstige beroep (dit geldt overigens ook voor het beroep leraar)?

 

Bron: kennisnet.nl

 

21ste eeuwse vaardigheden

Zijn vaardigheden waarbij je door het gebruik van ICT, aan de hand vanschermafbeelding-2016-10-16-om-09-03-51
een probleem, door samen te werken en kritisch na te denken een opdracht tracht uit te voeren of te verklaren op een creatieve manier.

Vroeger was het noodzakelijk om in de les natuurwetenschappen een konijn te dissecteren.

De dag van vandaag kunnen we door middel van het internet en de nodige apps doelgerichte problemen formuleren en hoeven we de dieren niet nutteloos te doden.

“Wat is het doel van het hart, wat zijn de delen, en op welke plaats kan ik het vinden?”


Door samen te werken kunnen de leerlingen een studie maken van het menselijk hart en dit vergelijken met het hart van een dier. Ze kunnen via het internet en de noodzakelijk apps de delen bestuderen en de informatie op een creatieve manier in een tekst of presentatie gieten die ze voor de klas brengen.


Deze vaardigheden kunnen in een groot deel van de vakken aangeleerd worden.

Waarom? Omdat we de leerlingen moeten voorbereiden op beroepen die vandaag de dag nog niet bestaan zoals: een vuilnisdienst die afgedankte robots ophaalt en terug naar de aarde brengt of leren vliegen met ‘drones’ om de terroristen te bestrijden.

Bron: http://www.switch.nl/21st-century-skills-in-het-onderwijs/

Advertenties